Mladenovac - Osnovna škola

OŠ Kosta Đukić * OŠ Momčilo Živojinović * OŠ Sveti Sava

Gradske osnovne škole - Mladenovac

Nije znanje znati već je znanje znanje dati ...
Mladenovac ima tri gradske osnovne škole ne računajući školu za osnovno obrazovanje odraslih u Mladenovcu. U opštini Mladenovac postoji osam osnovnih škola, ostale pripadaju seoskim mesnim zajednicama u selima : Vlaška, Jagnjilo, Velika Krsna i Kovacevac. I to su: OŠ.  Bora Lazić, selo Vlaška, Mladenovac ; OŠ.  Bisa Simic, selo Velika Krsna, Mladenovac ; OŠ. Milica Milosević , selo Jagnjilo, Mladenovac ; OŠ. Živomir Savković, selo Kovačevac, Mladenovac ;

Gradske osnovne škole su
OŠ. Momčilo Živojinović, OŠ. Kosta Đukić  i  OŠ. Sveti Sava.

Osnovna škola u varoši Mladenovac postoji od 1895. godine
1903. god. podignuta je prva zgrada osnovne škole u Mladenovcu, pored crkve na mestu današnje Gimnazije. Sagrađena prizemna škola imala je četiri učionice, kancelariju i salu za priredbe.
U Kraljevini SHS 1918. god. škola dobija ime “Državna narodna škola Stepa Stepanović”.
 Posle II svetskog rata godine 1951. osnovnoj školi je dozidan sprat. Godine 1955. god. Osnovna škola “Stepa Stepanović” dobija ime OŠ. Dušan Đurđević. Godine 1955. god. odlučeno je da se od postojeće osnovne škole i niže gimnazije oforme dve osnovne škole u Mladenovcu. Nova osnovna škola u Mladenovcu pod imenom OŠ. Momčilo Živojinović počela je s radom 1. februara 1956. u zgradi u kojoj je i danas, a koja je ozidana pred rat (1938) za Gimnaziju
OŠ. Dušan Đurđević se seli 1964. na današnju novu izgrađenu lokaciju u Kosmajskoj ulici . Tradiciju ove škole nastavlja Osnovna škola Sveti Sava.  2002. god. škola je promenila ime iz OŠ. Dušan Đurđević u OŠ. Sveti Sava.
OŠ Kosta Đukić je oformljena 1968. god. Izgradnjom školske zgrade na periferije Mladenovca zadovoljene su potrebe naselja Selters-banje i okoline, koja je privlačila sve veći broj doseljenika.


PLAYLIST VIDEO KLIPOVA OŠ. Kosta Đukić, OŠ. Sveti Sava, OS. Momčilo Živojinović

MLADENOVAC

Znanje - Neke misli i poslovice  o znanju
"Mašta je važnija od znanja." - Albert Einstein
"Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču." - Arturo Graf
"Nepotpuno znanje je opasnije od neznanja." - Bolivijska poslovica
"Niko na svetu nije jači od čoveka koji zna." - Japanske poslovice
"Ljudi se dočekuju prema odeći, a ispraćaju prema znanju." - Turska poslovica
Znati da znamo i da ne znamo što ne znamo pravo je znanje